Table of contents

Vertrouwd door 1000+ tevreden klanten

Management dashboard laten maken

Een van de grootste voordelen van management dashboards is dat ze de besluitvorming verbeteren. Door alle relevante informatie op één plek te presenteren, kunnen managers en leidinggevenden sneller en beter onderbouwde beslissingen nemen. Met de juiste dashboards hoeft het management niet meer te zoeken naar gegevens in verschillende bronnen, rapporten of systemen. Ook kunnen trends, patronen en afwijkingen gemakkelijk herkend en geanalyseerd worden met behulp van grafieken, diagrammen en tabellen.
Gratis demo aanvragen
dashboard kpi

Wat zijn de voordelen van management dashboards?

 1. Verbeterde besluitvorming
  Door alle relevante informatie op één plek te presenteren, kunnen managers en leidinggevenden sneller en beter onderbouwde beslissingen nemen. Ze hoeven niet meer te zoeken naar gegevens in verschillende bronnen, rapporten of systemen. Ze kunnen ook trends, patronen en afwijkingen gemakkelijk herkennen en analyseren met behulp van grafieken, diagrammen en tabellen.
 2. Verhoogde transparantie en accountability
  Het tweede voordeel van management dashboards van Data Analytics is dat ze de transparantie en accountability verhogen. Door de doelstellingen, KPI's en acties van de organisatie of de afdeling zichtbaar te maken voor alle betrokkenen, kunnen managers en leidinggevenden de prestaties beter monitoren, evalueren en communiceren. Het management kan ook feedback geven, bijsturen en erkennen waar nodig. Bovendien kunnen ze verantwoording afleggen over hun resultaten aan hun stakeholders, zoals klanten, medewerkers, partners of toezichthouders.
 3. Versterkte betrokkenheid en motivatie
  Een derde voordeel van management dashboards is dat ze de betrokkenheid en motivatie versterken. Door de doelstellingen, KPI's en acties van de organisatie of de afdeling te delen met alle medewerkers, kunnen managers en leidinggevenden het gevoel van eigenaarschap, samenwerking en empowerment vergroten. Ze kunnen ook de voortgang, de successen en de uitdagingen van de organisatie of de afdeling vieren met alle medewerkers. Bovendien kunnen ze de leer- en verbetercultuur stimuleren door het delen van best practices, lessen en tips.
Gratis demo aanvragen

Voorbeeld dashboards

Wat zijn de nadelen van management dashboards?

 1. Overdaad aan informatie
  Een van de mogelijke nadelen van management dashboards is dat ze een overdaad aan informatie kunnen veroorzaken. Door te veel gegevens, indicatoren of visualisaties op één scherm te tonen, kunnen managers en leidinggevenden het overzicht verliezen of verward raken. Ze kunnen ook belangrijke signalen of inzichten missen door te veel ruis of afleiding. Daarom is het belangrijk om het management dashboard eenvoudig, relevant en gericht te houden op de essentie.
 2. Onbetrouwbare of verouderde gegevens
  Een ander mogelijk nadeel van management dashboards is dat ze onbetrouwbare of verouderde gegevens kunnen bevatten. Door fouten, inconsistenties of vertragingen in de gegevensbronnen, processen of systemen, kunnen managers en leidinggevenden verkeerde of misleidende informatie krijgen op hun dashboard. Ze kunnen ook foute of riskante beslissingen nemen op basis van onjuiste of achterhaalde gegevens. Daarom is het belangrijk om de kwaliteit, de integriteit en de actualiteit van de gegevens te waarborgen.
 3. Weerstand of misbruik
  Een derde mogelijk nadeel van management dashboards is dat ze weerstand of misbruik kunnen oproepen. Door de prestaties, de resultaten en de knelpunten van de organisatie of de afdeling bloot te leggen, kunnen managers en leidinggevenden te maken krijgen met ontevredenheid, angst of verzet van sommige medewerkers of stakeholders. Ze kunnen ook te maken krijgen met manipulatie, fraude of sabotage van sommige medewerkers of stakeholders. Daarom is het belangrijk om het vertrouwen, de betrokkenheid en de ethiek te bevorderen.

Meer weten over de mogelijkheden van een KPI Dashboard voor uw organisatie?

 • Alle Data Bronnen van Systemen en Applicaties zijn te verbinden
 • Binnen 1 tot 2 weken staat uw Business-Intelligence Dashboard al Live
Gratis demo aanvragen
Download brochure

Waarom zijn management dashboards belangrijk voor organisaties?

Management dashboards zijn belangrijk voor organisaties omdat ze een effectief middel zijn om de strategie, de doelstellingen en de acties van de organisatie te vertalen naar meetbare en zichtbare resultaten. Management dashboards stellen organisaties in staat om:
 • Hun missie, visie en waarden te communiceren en te operationaliseren.
 • Hun prestaties, resultaten en impact te meten en te verbeteren.
 • Hun processen, projecten en activiteiten te optimaliseren en te innoveren.
 • Hun klanten, medewerkers en partners te informeren en te betrekken.
 • Hun concurrentievoordeel, groei en duurzaamheid te vergroten.

Welke functies zijn aanwezig in een management dashboard?

 1. Data connectiviteit
  Een management dashboard moet de mogelijkheid bieden om met verschillende soorten gegevensbronnen, zoals databases, bestanden, webpagina's of cloud platforms. Een management dashboard moet ook in staat zijn om gegevens uit verschillende bronnen te integreren, te transformeren en combineren tot een coherent en consistent data model.
 2. Data visualisatie
  Een management dashboard moet in staat zijn om gegevens op een visuele en aantrekkelijke manier weer te geven, met behulp van verschillende soorten visualisaties, zoals grafieken, diagrammen, tabellen of kaarten. Een management dashboard moet ook in staat zijn om gegevens op een interactieve en dynamische manier weer te geven, met behulp van functies zoals filteren, sorteren, zoomen of drillen.
 3. Data analyse
  Een management dashboard moet in staat zijn om gegevens op een analytische en intelligente manier weer te geven, met behulp van verschillende soorten analyses, zoals trends, patronen, afwijkingen of correlaties. Een management dashboard moet ook in staat zijn om gegevens op een voorspellende en prescriptieve manier weer te geven, met behulp van functies zoals prognoses, scenario's of aanbevelingen.
 4. Data deling
  Door gebruik te maken van een management dashboard kun je gegevens op een veilige en eenvoudige manier delen met verschillende soorten gebruikers, zoals managers, leidinggevenden, medewerkers of stakeholders. Een management dashboard moet het daarom mogelijk maken om gegevens op een flexibele en schaalbare manier te delen via verschillende kanalen, zoals web, mobiel of e-mail.
 5. Data governance
  Een management dashboard moet in staat zijn om gegevens op een betrouwbare en verantwoorde manier te beheren, met behulp van verschillende soorten governance-regels, zoals toegang, machtigingen, kwaliteit of beveiliging. Een management dashboard moet ook in staat zijn om gegevens op een actuele en relevante manier te onderhouden, met behulp van functies zoals verversen, bijwerken of archiveren.

Welke soorten management dashboards zijn er beschikbaar?

KPI dashboards

KPI dashboards zijn management dashboards die zich richten op het weergeven van de belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI's) van een organisatie of een afdeling. KPI's zijn meetbare waarden die aangeven hoe goed een organisatie of een afdeling haar doelstellingen bereikt.

KPI dashboards ondersteunen organisaties bij het monitoren van de voortgang, de resultaten en de knelpunten van de organisatie of de afdeling en maken het makkelijker om deze te verbeteren. Voorbeelden van KPI's zijn omzet, winst, klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid of marktaandeel.

Financiële dashboards

Financiële dashboards zijn management dashboards die zich richten op het weergeven van de financiële gegevens en prestaties van een organisatie of een afdeling. Financiële gegevens en prestaties zijn de cijfers en ratio's die aangeven hoe gezond en winstgevend een organisatie of een afdeling is.

Financiële dashboards helpen organisaties bij het analyseren en optimaliseren van de inkomsten, de kosten, de winst en het rendement van de organisatie. Voorbeelden van financiële gegevens en prestaties zijn omzet, kosten, winst, marge, ROI of cashflow.

HRM dashboards

Een management dashboard moet in staat zijn om gegevens op een analytische en intelligente manier weer te geven, met behulp van verschillende soorten analyses, zoals trends, patronen, afwijkingen of correlaties. Een management dashboard moet ook in staat zijn om gegHRM dashboards zijn management dashboards die zich richten op het weergeven van de human resources gegevens en prestaties van een organisatie of een afdeling. Human resources gegevens en prestaties zijn de cijfers en ratio's die aangeven hoe effectief en efficiënt een organisatie of een afdeling haar personeel beheert en ontwikkelt.

HRM dashboards zorgen ervoor dat organisaties de bezetting, de beschikbaarheid, de productiviteit en de tevredenheid van het personeel meetbaar kunnen maken. Voorbeelden van human resources gegevens en prestaties zijn het aantal medewerkers, verzuim, verloop, productiviteit of medewerkerstevredenheid.

Marketing dashboards

Marketing dashboards zijn management dashboards die zich richten op het weergeven van de marketing gegevens en prestaties van een organisatie of een afdeling. Marketing gegevens en prestaties zijn de cijfers en ratio's die aangeven hoe succesvol en efficiënt een organisatie of een afdeling haar marketingactiviteiten uitvoert en evalueert.

Marketing dashboards helpen om de naamsbekendheid, de klantloyaliteit, de conversie en de omzet van de marketingactiviteiten te volgen en te verhogen. Voorbeelden van marketing gegevens en prestaties zijn aantal leads, aantal klanten, conversieratio, klantwaarde of ROI.

Sales dashboards

Sales dashboards zijn management dashboards die zich richten op het weergeven van de sales gegevens en prestaties van een organisatie of een afdeling. Sales gegevens en prestaties zijn de cijfers en ratio's die aangeven hoe effectief en efficiënt een organisatie of een afdeling haar verkoopactiviteiten uitvoert en evalueert. 

Sales dashboards helpen om de verkoopdoelstellingen, de verkoopresultaten, de verkoopkansen en de verkooppremies van de verkoopactiviteiten te beheren en te stimuleren. Voorbeelden van sales gegevens en prestaties zijn aantal offertes, aantal orders, orderwaarde, hitratio of commissie.

Klantenservice dashboards

Klantenservice dashboards zijn management dashboards die zich richten op het weergeven van de klantenservice gegevens en prestaties van een organisatie of een afdeling. Klantenservice gegevens en prestaties zijn de cijfers en ratio's die aangeven hoe goed en snel een organisatie of een afdeling haar klanten helpt en ondersteunt. Klantenservice dashboards helpen om de klanttevredenheid, de klantloyaliteit, de klantretentie en de klantgroei van de klantenservice te meten en te verhogen. Voorbeelden van klantenservice gegevens en prestaties zijn aantal contacten, wachttijd, oplostijd, oplosratio of NPS.

IT dashboards

IT dashboards zijn management dashboards die zich richten op het weergeven van de IT gegevens en prestaties van een organisatie of een afdeling. IT gegevens en prestaties zijn de cijfers en ratio's die aangeven hoe betrouwbaar en veilig een organisatie of een afdeling haar IT-systemen en -diensten beheert en levert. IT dashboards helpen om de beschikbaarheid, de capaciteit, de performance en de beveiliging van de IT-systemen en -diensten te bewaken en te verbeteren. Voorbeelden van IT gegevens en prestaties zijn uptime, downtime, responstijd, incidenten of SLA.

Welke management dashboard leveranciers zijn er?

 1. Power BI
  Power BI is een populaire en krachtige tool voor het maken van management dashboards. Power BI maakt deel uit van het Microsoft-platform en biedt een gebruiksvriendelijke en flexibele interface om gegevens te verbinden, te visualiseren, te analyseren en te delen. Power BI kan ook gebruik maken van geavanceerde functies zoals data-analyse, AI en machine learning. Een Power BI management dashboard is beschikbaar in verschillende versies, zoals Desktop, Service, Mobile of Embedded.
 2. QlikView
  QlikView is een innovatieve en intuïtieve tool voor het maken van management dashboards. QlikView maakt gebruik van een unieke technologie genaamd Associative Engine om gegevens te verbinden, te visualiseren, te analyseren en te delen. QlikView dashboards kunnen ook gebruik maken van geavanceerde functies zoals Natural Language Processing, Augmented Intelligence en Data Literacy. QlikView is beschikbaar in verschillende versies, zoals Desktop, Server, Cloud of Enterprise.
 3. Tableau
  Tableau is een toonaangevende en veelzijdige tool voor het maken van management dashboards. Tableau biedt een aantrekkelijke en interactieve interface om gegevens te verbinden, te visualiseren, te analyseren en te delen. Tableau kan ook gebruik maken van geavanceerde functies zoals Data Blending, Data Discovery en Data Storytelling. Tableau is beschikbaar in verschillende versies, zoals Desktop, Server, Online of Public.
 4. MicroStrategy
  MicroStrategy is een robuuste en schaalbare tool voor het maken van management dashboards. MicroStrategy biedt een uitgebreide en geïntegreerde interface om gegevens te verbinden, te visualiseren, te analyseren en te delen. MicroStrategy kan ook gebruik maken van geavanceerde functies zoals HyperIntelligence, Federated Analytics en Transformational Mobility. MicroStrategy is beschikbaar in verschillende versies, zoals Desktop, Web, Mobile of Cloud.
 5. Microsoft Excel
  Microsoft Excel is een bekende en eenvoudige tool voor het maken van management dashboards. Microsoft Excel maakt deel uit van het Microsoft-platform en biedt een vertrouwde en functionele interface om gegevens te verbinden, te visualiseren, te analyseren en te delen. Microsoft Excel kan ook gebruik maken van geavanceerde functies zoals Power Query, Power Pivot en Power View. Microsoft Excel is beschikbaar in verschillende versies, zoals Desktop, Online of Mobile.

Meer weten over de mogelijkheden van een KPI Dashboard voor uw organisatie?

 • Alle Data Bronnen van Systemen en Applicaties zijn te verbinden
 • Binnen 1 tot 2 weken staat uw Business-Intelligence Dashboard al Live
Gratis demo aanvragen
Download brochure

Veelgestelde vragen

Zijn alle databronnen te koppelen met management dashboards van Data Analytics?

Ja, Data Analytics kan verbinding maken met meer dan 200 verschillende databronnen, zoals databases, bestanden, webpagina's of cloud-platforms. Als uw databron niet wordt ondersteund door Data Analytics, kunnen wij een aangepaste connector bouwen om uw databron te koppelen met Data Analytics.

Zijn red flags, alerts en notificaties mogelijk met een management dashboard?

Ja, Data Analytics biedt de mogelijkheid om red flags, alerts en notificaties in te stellen voor uw management dashboard. U kunt bijvoorbeeld een waarschuwing instellen om een e-mail te ontvangen als een bepaalde waarde boven of onder een drempel komt. U kunt ook een notificatie instellen om een pushbericht te ontvangen op uw mobiele apparaat als er een belangrijke verandering optreedt in uw gegevens.

Hoe lang duurt het ontwikkelen van een management dashboard bij Data Analytics?

De duur van het ontwikkelen van een management dashboard hangt af van de complexiteit en de omvang van het project. Over het algemeen kunnen wij een management dashboard ontwikkelen binnen 4 tot 8 weken. Wij houden u op de hoogte van de voortgang en de planning van het project gedurende het hele proces.

Zijn er maandelijkse kosten verbonden management dashboards gebruiken?

De kosten van het gebruiken van management dashboards hangen af van het type licentie dat u heeft. Er zijn twee soorten licenties voor Data Analytics: Pro en Premium Per User (PPU). Een Pro licentie kost €8,40 per gebruiker per maand. Een PPU licentie kost €16,90 per gebruiker per maand. Met een Pro licentie kunt u management dashboards maken, bekijken en delen met andere Pro gebruikers. Met een PPU licentie kunt u ook gebruik maken van geavanceerde functies zoals AI, machine learning en data-analyse.

Wie is de eigenaar van het management dashboard dat wij ontwikkelen?

U bent de eigenaar van het management dashboard dat wij voor u ontwikkelen. U heeft volledige controle en toegang tot uw dashboard, uw gegevens en uw licenties. U kunt uw dashboard naar wens aanpassen, uitbreiden of verwijderen. Wij zullen uw dashboard niet delen of gebruiken zonder uw toestemming.

Kunnen wij zelf onze management dashboards uitbreiden?

Ja, u kunt zelf uw management dashboards uitbreiden als u dat wilt. U kunt bijvoorbeeld nieuwe gegevensbronnen toevoegen, nieuwe visualisaties maken, nieuwe functies inschakelen of nieuwe rapporten genereren. U kunt ook contact met ons opnemen als u hulp of advies nodig heeft bij het uitbreiden van uw management dashboards.

Kan de data per locatie of afdeling worden bekeken?

Ja, u kunt de data per locatie of afdeling bekijken met Data Analytics. U kunt bijvoorbeeld filters, slicers of drill-downs gebruiken om de data te segmenteren of te verdiepen. U kunt ook verschillende niveaus van toegang en machtigingen instellen voor verschillende locaties of afdelingen. Zo kunt u ervoor zorgen dat elke gebruiker alleen de data ziet die voor hem of haar relevant is.
Dit is het einde van het artikel. Wij hopen dat u dit artikel nuttig en interessant vond. Als u meer wilt weten over management dashboards of als u een management dashboard wilt laten maken door Data Analytics, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Onze klanten delen hun succesverhalen

Wij zijn super trots op al onze klanten. Mogen wij onze passie en expertise ook inzetten voor jou?
Bekijk wat wij voor je kunnen betekenen! Hierbij een greep van onze mooiste cases.
Bekijk alle cases
Bekijk alle cases

Ontdek wat onze klanten vertellen

Klantbeoordeling
9.7/10
1274 reviews - 97% beveelt ons aan

Maak kennis met Data Analytics

Vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan. Dat kan bij jou op kantoor, per videocall of telefonisch. Ik help je graag verder!

Waarom werken met ons?

Wij behoren tot de pioniers op het gebied van business intelligence, data analyses, en big data oplossingen. Elke organisatie heeft zijn eigen doelen, en dat vereist dat elke organisatie zijn eigen strategie hanteert. Door onze jarenlange ervaring zijn wij doorgewinterde experts op dit gebied en kunnen wij zeer snel meedenken met iedere organisatie.

De kracht van onze diensten zit in het ontdekken en helder maken van de data die rondgaat binnen uw organisatie. Gebaseerd op deze data maakt u (bewust of onbewust) dagelijks beslissingen.

Trusted by 1000+ satisfied customers

Met ons in contact komen?

Rotterdam Building
Microlab - 11e verdieping
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam

KVK-nummer: 87189038
BTW NL820246621B02

Laat ons je helpen om data gedreven te werken

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram