Onze cases

Bekijk hierdoor enkele Cases van organisaties die ondersteunen bij hun Business intelligence & Data Analyse projecten

Deloitte

Wij hebben Data Analytics gevraagd ons te ondersteunen bij een van de grootste Nederlandse projecten die Deloitte ooit heeft uitgevoerd. Om ervoor te zorgen dat wij grip op het gehele project hebben heeft Data Analytics een business intelligence omgeving gemaakt waarin wij elke dag de laatste status van het project kunnen monitoren, niet alleen op conceptueel niveau maar ook echt tot in de details.

Dit heeft het project naar een hoger niveau gebracht en heeft ervoor gezorgd dat er ten allen tijde overzicht was ook wanneer het minder soepel ging!

Philips

Data Analytics heeft binnen Philips meerdere projecten gedaan maar er zijn er twee die een essentieel verschil binnen Phillips teweeg hebben gebracht.

Change off business model

Door het analyseren van het proces rondom MRI scanners en het uitlezen van data van de MRI scanner zelf zijn wij erachter gekomen wij ons business model moeten veranderen, waar wij voorheen deze scanners verkochten aan ziekenhuizen hebben wij aan de hand van de informatie kunnen stellen dat het beter is deze te leasen naar gebruik.

Project 360

Binnen Healthcare was niet duidelijk welke klanten en welke assets er nu verkocht zijn en waar er beheer op gedaan werd, door het uitlezen van data uit 27 verschillende SAP (ERP) kernal’s heeft Data Analytics het mogelijk gemaakt om in een overkoepelend overzicht per klant/ziekenhuis precies zien wat voor assets/software en contracten er per site zijn!
Door deze overzichten konden wij in plaats van Reactief te werken de omschakeling maken naar proactief en dus in de lead zijn en niet achter de feiten aanlopen! Dit heeft wereldwijd een enorm verschil teweeg gebracht.

Action

Binnen Action was Data Analytics verantwoordelijk voor Business Intelligence te ondersteuning van Sales en Finance. Omdat Action enorm snel groeide was er behoefte aan dashboard waarin er per store werd weergegeven wat de omzet is, wat de marges zijn, wat de kosten wordt voldaan aan de gestelde targets.
Dankzij deze informatie konden de winkels beter aangestuurd worden! Dit heeft er voor gezorgd dat de communicatie tussen de fysieke winkels en het kantoor van action soepeler is gaan lopen, elke meeting had nu een handvat en dat was het dashboard!

Arcelor Mittal

Dankzij Data Analytics zijn wij in staan om beter te kunnen sturen op feiten in plaats van onderbuik gevoel. Door het ontsluiten van data uit gestructureerde systemen zoals ERP/CRM en eigen applicaties kunnen wij nu waardevolle informatie halen en directer gaan sturen!

Dankzij een zeer uitgebreid informatie systeem kunnen wij voor alle facetten binnen de organisatie zien tot in detail niveau waar wij verbetering kunnen doorvoeren. Denk hierbij aan Sales/Finance/Inkoop/Productie. Dankzij deze informatie kunnen wij besparen in kosten en onze marges uiteindelijk vergroten.